Jucomi

Jucomi är din garanti för ett tryggt boende i er bostadsrättsförening

Kvalitet och miljö

Våra övergripande mål är resurshushållning, sundhet och varaktighet. Målsättningen är att med hjälp av vårt kvalitetssystem uppfylla de krav våra uppdragsgivare ställer och förväntar sig av oss.

Vi arbetar efter ISO 9001 och utför vårt uppdrag med hjälp av:

 • Kvalitetsplanen med egenkontroller såsom bl a elchecklistan.
 • Avsyn före samt efter utfört arbete.
 • Avvikelsehantering skall verka för att felaktigheter ej upprepas.

Jucomi Bygg & Fastighetsaktiebolag arbetar hårt med kvalitén. Vi kan alltid förbättra oss genom att vara lyhörda mot kunden. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Våra handplockade underentreprenörer ger oss en stabil och bred grund att bygga förtroende på. Vi följer hela tiden och utvärderar vår personal och underentreprenörernas insats. Allt för att få en så nöjd kund som möjligt.

Vi följer aktivt marknadens val och studier betr. materialval samt utförande.

Efter slutfört uppdrag anser vi det vara lika viktigt att genomföra avslutningsmöten. Här får alla inblandade parter möjlighet att framföra sin syn på utförandet och slutresultatet. Detta för att vi alla inblandade skall ta lärdom av varandras erfarenheter som uppkommit under projektets gång.

Miljö

Jucomi Bygg & Fastighetsaktiebolag har som målsättning att vi skall utföra våra bygguppdrag så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan uppstår

Detta innebär att vi skall:

 • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
 • Följa lagar och förordningar.
 • I den mån det går, minska våra avfallsmängder.
 • Använda oss av material, metoder och resurser med så liten miljöpåverkan som möjligt samt diskutera material- och metodval med våra uppdragsgivare.
 • Källsortering av byggrestprodukter.
 • Särskilja och omhänderta restprodukter samt avfall som är skadliga för människa och miljö.
 • Så långt det är möjligt minska vårt behov av transporter.

Kontakta oss

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar en projektledare dig inom kort

  Kontakta oss
  close slider

   Fyll i dina uppgifter så kontaktar en projektledare dig inom kort