Jucomi

Elektriker

Elinstallationer i Stockholm

Vid nyinstallationer eller om dragningar av nytt kablage i villor, lägenheter, fastigheter mm , så har man som praxis att installera jordat system med jordfelsbrytare i hela anläggningen för person och brandskydd. När man byter ut kablage så byter man oftast ut gamla gängsäkrings centraler av plåt mot normkapslingar av plast som kallas för automat säkringar.

Vid om dragning av kablage så använder man oftast gamla befintliga rör för att dra om kablage och det kallas infälld installation eller om man bilar in nya rör i väggar och tak och drar kablar i dem. Det är oftast en dyrare variant på kabeldragning men mycket mer diskret. Vidare finns även utvändig förläggning då man spikar kablar synligt men ändå försöker få det så diskret som möjligt. Apparater som strömbrytare, vägguttag, mm är då mer synliga då dessa sticker ut mer för att man inte kan fälla in dom i väggar och tak.

När ska man dra om kablage?

Om man är osäker kan man beställa en besiktning av anläggningen för att få ett utlåtande. Man bör alltid kontrollera så det inte föreligger brandfara när el-ledningarna inte är jordade eller är torra. Den ojordade installationen brukar vara ålderstigen. Har anläggningen gamla tyg ledningar bör dessa snarast bytas ut. Vi rekommenderar alltid att petsäkra vägguttag installeras då stor risk att små barn petar in saker i uttagen kan föreligga.

Vid renoveringar brukar vi rekommendera om dragning av el om elen ändå måste bytas ut inom ansenlig tid. Detta för att kunna dölja elinstallationer på bästa möjliga sätt. En anläggning med jordfelsbrytare rekommenderas alltid för person och brandfara. Det är en billig försäkring. Om anläggningen innefattas av tvättmaskin, golvvärme eller utvändiga uttag måste alltid jordfelsbrytare installeras.

Kontakta oss
close slider

    Fyll i dina uppgifter så kontaktar en projektledare dig inom kort