Jucomi

Jucomi är din garanti för ett tryggt boende i er bostadsrättsförening

Altaner och terasser

 1. Förarbete
  Om det finns betongplattor på den gamla uteplatsen – börja med att plocka bort dem. Dessa sparas för att användas i konstruktionen. Med måttband och pinnar mäts sedan in var altanen ska ligga.
 2. Gräv ut
  Gräv sedan ner några decimeter så att det finns plats att lägga makadam, singel eller sand som ska dränera. Att anlita en grävare kan vara ett bra sätt att spara både rygg och tid utan att det behöver kosta alltför mycket.
 3. Jämna ut och packa
  Kratta ut så det blir ett jämt lager och packa sedan. Eftersom betongplattorna skall ligga som bärande element behöver man inte hyra en s.k Padda för att packa.
 4. Väg av hörnen
  I exemplet har man valt att använda sig av betongplattorna som låg på uteplatsen som grund. Lägg en platta i varje hörn och se till att fall och lutning blir rätt. Lägg på ytterreglarna för att lättare kunna mäta lutning och fall. Fyll på eller ta bort grus under plattan tills den ligger helt rätt.
 5. Montera ramen
  Lägg på resten av plattorna för ytterreglarna som utgör ramen. Fyll på eller ta bort grus tills reglarna ligger stabilt på varje platta och i våg. Glöm inte att det skall vara lite fall på konstruktionen. Var hela tiden noggrann med vattenpasset och väg av så att alla reglarna ligger i våg. På det sättet slipper du mycket obehag senare under bygget. Reglarna fästs i varandra med byggbeslag som skruvas eller spikas fast.
 6. Använd spik
  Man kan även använda spik för att montera ihop reglarna. Eftersom spiken i så fall kommer att gå in i ändträet på en av reglarna krävs det rätt dimension. I vårt fall behövdes 5-tums spikar. Fråga din byggvaruhandlare så du får rätt spik till virket du använder.
 7. Kryss mät och montera
  När du har fäst ytterreglarna mäter du diagonalmåtten. Om dom är lika är konstruktionen vinkelrät och du kan fortsätta med att fästa resten av reglarna. I exemplet användes 28mm tjocka golvbrädor och då räckte det med CC 60. Väljer man tunnare brädor kan man få gå ner till CC 40.
 8. Lägg resterade plattor på plats
  När reglarna är fästa är det dags att återanvända resten av betongplattorna som vi plockade bort tidigare. Dessa läggs under reglarna med 1 meters mellanrum så att reglarna vilar på dem. Tänk på att mäta hela tiden så inte fall och lutning påverkas. Detta moment kan ta tid och pröva ens tålamod, men det är viktigt att plattorna ligger rätt och att reglarna vilar på dem.
 9. Borra för staketstolparna
  I exemplet byggs en altan med staketstolpar. Det går naturligtvis bra att hoppa över denna del i arbetet om man vill ha en “ren” altan. Borra hål i ramen och i stolparna. Mät in var stolpen skall sitta och fäst den med ena maskinbulten. Använd sedan ett stolpvattenpass eller ett vanligt vattenpass för att få stolpen lodrät innan du borrar hålet för den andra bulten.
 10. Dra åt stolparna
  Montera fast staketstolparna. Dra åt båda maskinbultarna ordentligt. Staketstolpen sitter nu stabilt och i lodrätt.
 11. Fyll ut med grus
  Fyll ut utrymmet mellan reglarna med grus som packas för att ytterligare stabilisera konstruktionen.
 12. Fäst golvet
  Golvbrädorna skruvas fast med två skruvar i varje regel. Mät med jämna mellanrum så att det blir rakt. I exemplet lades brädorna kant i kant med varandra eftersom virket som användes kommer att krympa och skapa ett mellanrum. Andra brädsorter kan behöva några mm mellanrum redan vid fastsättningen. Fråga när du köper virket.
 13. Gör plats för staketstolparna
  Eftersom staketstolparna sitter på insidan av ramen måste golvbrädorna sågas för att de skall passa.
 
Kontakta oss
close slider

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar en projektledare dig inom kort